skip to Main Content

İpek ‘in mektubu..

  • 10 Nisan 2014

[Bu mektup beni duygulandyrdy,çünkü Ypek bana ilk geldi?inde ortaokulun ba?yndaydy.?imdi ise Üniversiteden mezun oluyor.Duygulanma sebebim ya?landy?ymy fark etmek de?il elbette:))Ypek'in benimle ilgili duygu ve dü?üncelerini payla?ma iste?i ve ifade edi? ?ekli ....Te?ekkür ederim Ypek.Bundan sonraki hayatynda tüm ba?ary ve mutluluklaryny…

Devamı
Back To Top